Skip links

Izdelava strategije uspešnega nastopa na spletu – digitalna strategija

Digitalno svetovanje


Date:
27 novembra, 2019

Izdelava strategije uspešnega nastopa na spletu – digitalna strategija

Za uspešen in učinkovit nastop na spletnem trgu je osrednjega pomena, da imate opredeljene jasne cilje, ki jih želite doseči, ter izdelan podroben in sistematičen načrt, kako jih boste dosegli. Temu pristopu pravimo tudi digitalna strategija (ang. digital strategy oz. online strategy) in v Acenti vam z našim edinstvenim sistemom dela pomagamo sestaviti le za Vas prilagojeno strategijo. V šestih korakih bomo v neposrednem sodelovanju z Vami in Vašo ekipo:

Izdelava digitalne strategije

Opravili analizo stanja in potreb

Sestavili predlog rešitve

Pripravili strategijo

Opremili Vaše kadre z novim znanjem

Redno spremljali rezultate implementacije strategije

Nudili odlično podporo ves čas trajanja projekta

Ko boste v roke dobili strategijo, boste pred seboj imeli pregleden dokument, iz katerega bo jasno razvidno: kakšno je stanje digitalnega marketinga in spletnega poslovanja v Vašem podjetju, kje so Vaše prednosti, kaj počne konkurenca, imeli boste opredeljene razumljive in dosegljive cilje ter kaj in kako je potrebno postoriti, da jih boste tudi dosegli.

Kaj dobite v digitalni strategiji?

Vse to lahko strnemo v 13 poglavitnih točk, ki jih bo vsebovala Vaša digitalna strategija:

Analiza stanja in potreb Analiza zajema trenutno stanje in želje, ki jih ima stranka, ter kaj je potrebno storiti, da zastavljene cilje tudi dosežemo.

Analiza problema V tem delu določimo probleme, ki jih Vaše podjetje rešuje strankam in pregled načinov kako jih rešujete.

Segmentacija kupcev Naredimo pregled in analizo, kateri so glavni segmenti Vaših strank, segmentiramo Vašo že obstoječo bazo strank in pomagamo določiti najboljše strategije in vsebine za posamezni segment Vaših kupcev.

Edinstvena ponujena vrednost V tej točki natančno opredelimo edinstvene ponujene vrednosti, ki jih Vaše podjetje nudi strankam.

Analiza konkurence S pomočjo spletnih orodij ugotovimo, kdo je konkurenca ter kje so njene in kje Vaše primerjalne prednosti.

Predlog rešitve V predlogu rešitve na podlagi ugotovitev iz predhodnih točk oblikujemo jasne usmeritve, ki zajemajo vse od spletnega nastopa, izbora platforme, spletne predstavitve po sistemu Why, How, What, do predlogov za nabiranje kontaktov (lead generation), avtomatizacije procesov in še kaj.

Določitev nakupne persone Z določitvijo nakupnih person boste dobili jasen profil Vaših ciljnih strank, njihovih lastnosti, vedenja, odgovornosti, življenjskih slogov ...

Pot do kupcev Kako doseči morebitne kupce, je eno glavnih vprašanj, ki jih odgovorimo z določitvijo komunikacijskih kanalov za posamezno ciljno skupino.

Raziskava ključnih besed Naredimo izbor Vaših ključnih proizvodov in storitev ter izvedemo raziskavo o številu iskanj ključnih besed na ciljnih trgih.

Izbira pozicioniranja na spletu Kaj je ključna prednost, s katero se podjetje pozicionira na spletu, je odvisno od vsakega primera posebej. Lahko je kakovost, hitrost cena, ali kaj drugega. V Vaši strategiji določimo, kje ste močni ter zasnujemo ustrezno komunikacijo.

Grajenje zaupanja in kredibilnosti na spletu Uspeh vsakega podjetja je v veliki meri odvisen od zaupanja, ki ga do tega podjetja gojijo stranke. V tem delu strategije izberemo gradnike komunikacije za krepitev zaupanja in druge ukrepe (ustanoviteljeva zgodba, izobraževalne vsebine, pričevanja, kakovostna spletna podpora strankam ipd.), ki bodo utrdili vašo verodostojnost na spletu.

Razvoj produktov za uspešno prodajo na spletu Skupaj določimo kategorije proizvodov in njihove lastnosti tako, da stranke privabijo, zadržijo in jih prepričajo v plačilo premijske cene. To pomeni, da najdemo, razvijemo in razvrstimo izdelke/storitve, ki so:

  • Brezplačni
  • Vstopni
  • Glavni
  • Elitni

Analiza in optimizacija procesa V tem poglavitnem delu strategije analiziramo Vaš delovni proces in nato skupaj zasnujemo merljive kazalnike in cilje, ki bodo Vaše podjetje vodili na pot nenehne izboljšave...

Celotna strategija spletnega nastopa je zastavljena tako, da v kar največji meri vključuje zaposlene naših strank, na katere prenesemo znanja o delu z novimi orodji in izvajanju novih delovnih procesov. Na ta način bodo sposobni samostojno in uspešno opravljati svoje prenovljene delovne naloge. Ob tem pa jih bomo ves čas usmerjali, da bodo dosegli, kar največ dobrih rezultatov in jim nudili nenehno podporo, ko se bo kaj zataknilo.

Brezplačen posvet